Feedbackfases 

Sanne_Tekent_Illustraties-fases_feedback_01-schets

1 SCHETS
-geeft globaal de inhoud weer van de illustratie
-in deze fase wordt gekozen voor de juiste compositie van de illustratie en de houdingen van de karakters
-de precieze verhoudingen van de karakters komen in de volgende tekenfase (uitwerking) aan bod
- in potlood/digitaal uitgevoerd
-nog niet ingekleurd
-keuze uit maximaal 3 versies 

feedback
De illustratie wordt door jou in 1 feedbacksessie op inhoud beoordeeld. Hieronder valt bijv. houding, compositie en perspectief. 

2 UITWERKING
-geeft de inhoud en tekenstijl aan van de illustratie
-karakters worden met de gekozen verhoudingen getekend
-in deze fase wordt de tekenstijl van de spread gekozen (de manier waarop de verschillende elementen zijn getekend, zoals cartoonesk of gestyleerd)
-in potlood/digitaal uitgevoerd 
-grof ingekleurd

feedback
De illustratie wordt door jou in 1 feedbacksessie op vorm beoordeeld. Hieronder valt bijv. tekenstijl, gekozen kleding, emotie en karakterontwerp. Beoordeling op inhoud is niet meer mogelijk omdat deze al in de schetsfase is goedgekeurd. 

3 NET
-geeft de inhoud, tekenstijl en techniek aan van de illustratie
-in deze fase wordt de tekentechniek van de illustratie gekozen (het materiaal waarmee wordt getekend, bijv potlood met digitaal pastel)
-ingekleurd

feedback
Beoordeling op vorm en inhoud is niet meer mogelijk omdat deze al in de voorgaande fasen zijn goedgekeurd. Alleen aanpassingen in kleursfeer. 

Als een project halverwege wordt gestopt door de opdrachtgever:
Voor de tekenfase schets/uitwerking/net reken ik 33%/66%/100% van de illustratievergoeding. 

Karakterontwerp 
hiervoor gelden ook 3 terugkoppelingfases, zie hierboven.

Extra aanpassingen
Bij de fases van het illustratiewerk staat aangegeven waar je feedback op kan geven. Later toch aanpassingen nodig die daarbuiten vallen? (Bijvoorbeeld: in de nette fase de vraag voor andere houdingen) Dan 
kan er een meerprijs voor dit meerwerk worden gerekend. Als hier sprake van is zal ik dit meteen aangeven. Zodat je er nog voor kan kiezen de extra gevraagde wijzigingen in te trekken om bij je oorspronkelijke budget te blijven.  

Kan er een stap worden overgeslagen?
In principe wordt er nooit een fase overgeslagen aangezien ik altijd volgens deze procedure werk. Je kunt er echter voor kiezen om zelf terugkoppelingen over te slaan. Als je daarna toch grote aanpassingen op het latere eindresultaat wilt kan het zijn dat je eventueel meerwerk moet vergoeden. Ik zal je dus altijd vragen terugkoppelingen te doen. De meeste projecten hebben voordeel bij het complete stappenplan.