Over Sanne - Projectverloop

1 overleg 
2 informatie overleg wordt vastgelegd in offerte (download de algemene voorwaarden)
3 planning
4 tijdens project: feedback op fases door jou/zo nodig aanpassingen door mij
5 levering definitief eindresultaat 
6 facturering

Feedbackfases 

Sanne_Tekent_Illustraties-fases_feedback_01-schets

1 SCHETS
-geeft globaal inhoud weer 
-keuze juiste compositie en houdingen 
-in potlood/digitaal uitgevoerd
-nog niet ingekleurd
-keuze uit maximaal 3 versies 
-opmerking: de precieze verhoudingen van de karakters komen in de volgende tekenfase (uitwerking) aan bod

feedback
De illustratie wordt door jou in 1 feedbacksessie op inhoud beoordeeld. Hieronder valt houding, compositie en perspectief. 

2 UITWERKING
-geeft inhoud en tekenstijl weer
-karakters worden nu met juiste verhoudingen getekend
-keuze tekenstijl (manier waarop verschillende elementen zijn getekend, zoals cartoonesk of juist meer realistisch)
-in potlood/digitaal uitgevoerd 
-grof ingekleurd

feedback
De illustratie wordt door jou in 1 feedbacksessie op vorm beoordeeld. Hieronder valt tekenstijl, gekozen kleding, emotie en karakterontwerp. Beoordeling op inhoud is niet meer mogelijk omdat deze al in de schetsfase is goedgekeurd. 

3 NET
-geeft inhoud, tekenstijl en techniek weer
-keuze tekentechniek (het tekenmateriaal, bijv digitaal pastelkrijt)
-net ingekleurd

feedback
Beoordeling op vorm en inhoud is niet meer mogelijk omdat deze al in de voorgaande fasen zijn goedgekeurd. Alleen kleine aanpassingen in kleursfeer. 


Als een project halverwege wordt gestopt door de opdrachtgever:

Voor de tekenfase schets/uitwerking/net reken ik 33%/66%/100% van de illustratievergoeding. 

Karakterontwerp 
hiervoor gelden ook 3 feedbackfases.

Extra aanpassingen
Bij de fases van het illustratiewerk staat aangegeven waar je feedback op kan geven. Later toch aanpassingen nodig die daarbuiten vallen? (Bijvoorbeeld: in de nette fase wil je andere houdingen) Dan reken ik een meerprijs voor dit meerwerk. Dit geef ik op tijd aan zodat je het meerwerk nog kan intrekken om extra kosten te voorkomen.