• Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
  • Archives
    Archives Contains a list of blog posts that were created previously.
Posted on
  • Font size: Larger Smaller

De betoverde balletschoentjes - van schets tot net - spread 1

b2ap3_thumbnail_sannetekent-blog-de_betoverde_balletschoentjes-schetsnet-spread1_20200526-102920_1.jpg
De positie van de karakters verschoven om de spread beter te benutten, en ook
was daar meer ruimte voor toen er tekstvlakken verdwenen.